TAISYKLĖS

BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Vandens pramogų parke griežtai draudžiama:
5.1. rėkauti, švilpti, klaidinti personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;
5.2. naudotis Vandens parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbus)
arba nedėvint rūbų;
5.3. atlikti gamintinius reikalus ne tualete;
5.4. lipti ant atrakcionų mechanizmo ar kitaip gadinti Vandens parke esantį inventorių;
5.5. laipioti plieninėmis konstrukcijomis;
5.6. vaikus iki 14 metų palikti be saugusiujų priežiūros išskyrus vaikus, kurie atitinka taisyklių
1.9 punkte ir jo papunkčiuose nustatytus reikalavimus ir Vandens parke lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų;
5.7. nepilnamečiams asmenims iki 18 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus;
5.8. atsinešti į Vandens parką alkoholinių gėrimų, taip pat stiklinių, dužtančių ir aštrių daiktų;
5.9. stumdytis, grubiai elgtis, trugdytis kitiems lankytojams naudotis Vandens parko paslaugomis;
5.10. Vandens pramogų parke griežtai draudžiama lankytis:
5.11.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitoms užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;
5.11.2. asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vandens parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Vandens parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokeščio;
5.12. atsižvelgiant į lankytojų sveikatos būklę, Vandens parke asmenys turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti atrakcionais, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių;